اسکاچ ديسکي AX-80S
کد محصول : AX-80S
مشخصات محصول

رنگ اسکاچ : سبز

گريد : Gen.Perpose

ساختار : باز

ابعاد : بنا به درخواست مشتري

توضیحات محصول

موارد استفاده: فلزات آهني و غير آهني، پلاستيک و چوب

چند منظوره جهت تميزکاري و زدودن آلودگي