نمايشگاه ها

 1. هشتمين نمايشگاه بين المللي قطعات، لوازم و مجموعه هاي خودرو تهران، 1392
 2. سيزدهمين نمايشگاه بين المللي رنگ، رزين، پوشش هاي صنعتي و کامپوزيت تهران، 1392
 3. دومين نمايشگاه بين المللي دريايي جمهوري اسلامي ايران،1392
 4. چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران،1393
 5. بيست و سومين نمايشگاه بين المللي لوستر و چراغهاي تزييني،1393
 6. نوزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، 1393
 7. دومين نمايشگاه بين المللي ابزارآلات کارگاهي و ماشين ابزار تهران، 1393
 8. بيست و دومين نمايشگاه بين المللي کاشي، سراميک و چيني بهداشتي تهران،1393
 9. چهاردهمين نمايشگاه بين المللي رنگ، رزين، پوشش هاي صنعتي و کامپوزيت تهران، 1393
 10. بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ،1394
 11. پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران،1394
 12. پانزدهمين نمايشگاه بين المللي رنگ، رزين، پوشش هاي صنعتي و کامپوزيت تهران، 1394
 13. شانزدهمين نمايشگاه بين المللي رنگ، رزين، پوشش هاي صنعتي و کامپوزيت تهران، 1395
 14. دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت اصفهان، دي ماه 1395
 15. يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تبريز، تيرماه 1396
 16. بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي کاشي، سراميک و چيني بهداشتي تهران، تيرماه 1396
 17. هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران، بخش ريالي، مهرماه 1396
 18. هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران، بخش ارزي، مهرماه 1396
 19. هفدهمين نمايشگاه بين المللي رنگ، رزين، پوشش هاي صنعتي و کامپوزيت تهران، مهرماه 1396
 20. دوازدهمين نمايشگاه بين المللي قطعات خودرو تهران، آبان ماه 1396
 21. نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت مشهد، آبان ماه 1396
 22. بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي لوستر، چراغ هاي روشنايي و تزئيني تهران، دي ماه 1396