خدمات پس از فروش

* سنباده و ساير اقلام سايشي:

***ارائه خدمات و مشاوره فني

 

 

* ابزار آلات دستي يونيور:

***داراي گارانتي مادام العمر***

گارانتي شامل موارد زير نمي باشد:

- خرابي ناشي از استفاده ي غيراصولي

- هرگونه خرابي حاصل از شکستگي، فرور فتگي، خراشيدگي و ضربه خوردگي

 

 

* سراميک بر :

***گارانتي تعمير

***کليه لوازم مصرفي سراميک برها قابل تآمين مي باشد.( تيغه، دسته،...)